Skip to main content
Til toppen

FAQ Solceller


HVORFOR VURDERE ET SOLCELLEANLEGG FOR NÆRINGSLIV?
Det er all grunn til at bedrifter bør vurdere å investere i solenergi som det neste naturlige steget i retning av en bærekraftig fremtid. Men hva er et solcellesystem? Hvordan virker det? Hva koster det? Og hva bør du vite før du kjøper?

Hos Sun Net Norge AS har vi lang erfaring med planlegging, levering og installasjon av komplette solcelleanlegg til bedrifter og offentlig sektor. Vi har drevet med solceller siden 2014 og våre fagfolk har opparbeidet mye kunnskap om solenergi gjennom årene – kunnskap som vi veldig gjerne vil dele med andre. Hvis du er interessert i å lære mer om solceller eller ønsker å høre mer om de siste teknologiske gjennombruddene på feltet, er du derfor mer enn velkommen til å kontakte oss med dine spørsmål.

HVORDAN FUNGERER ET SOLENERGIANLEGG?
I utgangspunktet kan et solenergianlegg hente ut energi fra solens lys. Det er ikke strålene, men selve lyset som aktiverer solcellene. Derfor kan et solcelleanlegg lett produsere strøm når det er overskyet – om enn i mindre grad enn når solen står høyt på himmelen.

Solcellesystemer fungerer på en slik måte at de omdanner strålingsenergi til elektrisitet ved hjelp av det som kalles den fotoelektriske effekten. Et solcellepanel består først og fremst av grunnstoffet silisium, som omdanner solenergi til likestrøm når lys treffer panelets overflate.

Strømmen kan imidlertid bare bevege seg i én retning fordi solcellene fungerer som en halvleder. Et solcelleanlegg er imidlertid også koblet til en elektrisk kabel som er koblet til en inverter. Inverteren omformer likestrømmen fra solcellene til vekselstrøm, som så kan brukes direkte i den aktuelle bygningen.

Et velfungerende, moderne solcelleanlegg kan omdanne omtrent 20-22 % av lysets energi til elektrisitet. Solenergi genereres selvfølgelig først og fremst på dagtid, men det betyr ikke at strømmen forsvinner om natten. Et solcelleanlegg er også koblet til det offentlige strømnettet som all overskuddskraft sendes ut til. Her finnes det ordninger for å få betalt for overskudds strømmen.

HVORDAN ETABLERES SOLCELLER?
Det er flere ting som må tas hensyn til før man installerer solceller på et bygg. Først og fremst må det sikres at taket eller fasaden kan bære det nye solcelleanlegget som skal monteres. Plasseringen av solcellene er viktig. Det er viktig å plassere solcellene på bygget der solen har mest tilgang og ikke er i skyggen av trær eller andre bygninger i nærheten. Estetisk kan det være en utfordring å installere solceller slik at de ikke ser ut som fremmedlegemer og forringer byggets estetiske uttrykk – men vi anbefaler at eksperter fra Sun Net Norge AS hjelper deg med alt dette.

Det skal tas hensyn til lokalplanen i området rundt bygget hvor det er installert solceller. Er bygget evt oppført, eller gjelder andre regler for hvordan bygget skal/kan se ut?

Solceller gir teoretisk mest, med retning mot sør hvor en helning på rundt 30-45 grader er optimalt. Men i praksis bør panelene følge takets helning for å unngå ekstra vind- og snø belastning. Panelene kan med fordel plasseres kant i kant slik at de ikke skygger på hverandre. Derved optimaliseres produksjonen pr m2 takflate, og installasjonskostnadene for solcelleanlegg minimeres.

HVOR LANG LEVETID HAR ET SOLCELLEANLEGG?
Levetiden til solcelleanlegg avhenger av leverandør, effektivitet og kvalitet. Som en tommelfingerregel kan du imidlertid regne med 30-35 år når den først er montert.

Det er imidlertid sannsynlig at inverteren må skiftes "allerede" etter 10-20 år, da den dessverre ikke holder like lenge som selve solcellepanelene.

I tillegg vil besparelsen på strømregningen umiddelbart merkes dersom solcellene er riktig installert og produserer energimengde.

Derfor er tilbakebetalingstiden relativt kort – ofte vil anlegget ha betalt for seg selv innen 6- 10 år.

HVOR MYE KOSTER ET ANLEGG MED SOLCELLER?
Prisen på et anlegg varierer etter størrelse og leverandør. Det er imidlertid fornuftig om du ikke sikter deg inn på den absolutt billigste løsningen på markedet, da pris og kvalitet på solceller henger sammen.

Levetiden på et billig solcelleanlegg vil ofte være kortere, og anlegget kan derfor ende opp med å bli dyrere på sikt dersom det må skiftes raskt. Vanligvis vil et dyrere system også kreve mindre vedlikehold. En god serviceavtale er viktig for å opprettholde kvalitet og drift av anlegget.

Prisen på solceller bestemmes imidlertid først og fremst av hvor mange kilowattimer (kWt) den skal kunne levere – altså størrelsen på anlegget. Jo mer kWt, jo høyere pris. Prisen på solceller bør vurderes som pris pr kWt produsert. Prisen pr produsert kWt vil bli billigere, jo større et anlegg etableres.

Et lite solcelleanlegg koster lett over 15-20 kr pr produserte kWt, mens et stort anlegg kan komme nær det halve pr produsert kWt (installasjonspris / årlig forventet produksjon kWt = kWt-pris).

HVA ER SOLCELLER?
En solcelle er ganske enkelt en form for diode som er laget for å omdanne lys til elektrisitet via det som kalles den fotoelektriske effekten. Solcellene tilføres strøm gjennom materialets elektroner så snart solstrålene treffer solcellene. Når flere solceller settes sammen i plast, glass og en aluminiums ramme, kalles det et solcellepanel.

Solceller har lang levetid og krever praktisk talt ikke vedlikehold.

Solceller gir fornybar energi og er derfor en stor investering for fremtiden. I tillegg er de enkle å installere og integrere i bygg. Selv om det er en kostbar investering på lang sikt, er det den beste og billigste løsningen.

HVOR MYE ENERGI KAN BRUKES?
I Norge skinner solen mer enn 1800 timer i året. Selv om den er mindre enn i mange andre land, gir den likevel opphav til å utnytte solens energi til elektrisitet. Når solcellene først er montert er de svært billige i drift, og et solcelleanlegg koblet til nettet her i landet kan produsere over 1600 kWt per 10 kvadratmeter årlig. Med perfekt beliggenhet vil 1 kvadratmeter solceller årlig produsere fra cirka 170 kilowattimer på et helt år. Vanlige solceller sies å kunne omsette cirka 9-15 % av sollysets energi, mens nyutviklede og bedre solceller kan utnytte opptil 20 -22 %.

FORDELER VED INSTALLERING AV SOLCELLEANLEGG
Det er ingen tvil om at solceller og solenergi er kommet for å bli. Fordelene er veldig åpenbare, og her kan du få en oversikt over hvorfor du bør investere i solceller:

Solenergi er gunstig for miljøet. Solceller kan spare et CO2-utslipp på rundt 1700 kg per år, og er derfor stort sett fri for forurensning. Det er imidlertid litt forurensning knyttet til selve produksjonen av solcellene, og de er derfor ikke 100 % gratis.

Velger du en løsning og et system som passer ditt forbruk, kan solceller være en  god investering, selv om det kan være dyrt å installere.

Solceller har en levetid på over 25- 30 år og krever minimalt med vedlikehold.

Solceller kan brukes som erstatning på tak, men også fasader.

De fleste hus og bygninger med solceller er ofte lett omsettelige.

Energien fra solceller kan brukes til både strøm og varme.

Overskuddsstrøm kan selges videre.

Overvåkning, drift og vedlikehold
Ved installasjon av solcelleanlegg, må inverter benyttes. I inverterene som vi leverer er det og overvåkningsprogramvare inkludert i maskinvaren. Dette gjør at du til enhver tid har full overvåkning av installasjonen. Dette utgjør en stor forskjell hvis eventuelle feil har skjedd i installasjonen. Invertere operer i nåtid, og vil gi varsler i nåtid. Ved hjelp av overvåkning av anlegget unngår man store vedlikeholds jobber.  (utvikle software som inkluderer alle anlegg på en og samme skjerm? Alle invertere operer med åpne API’er. Kan tilbys i en subscription based modell eventuelt. Viktig å samle forskjellige inverter leverandører i samme system for bedre kontroll.) Krever ikke mye jobb for en software ingeniør.

Min side