Skip to main content
Til toppen

Åpenhetslov


1. Introduksjon

Sun Net Norge AS, med en omsetning på 70 millioner NOK i 2023 og underlagt Åpenhetsloven fra 1. juli 2022, jobber aktivt med å integrere bærekraft i vår forretningspraksis. Som en aktør i solenergibransjen, erkjenner vi utfordringene og arbeider mot å forbedre våre praksiser innen bærekraft, sosialt ansvar og etisk handel. Vi streber etter å være transparente i våre tiltak og resultater på dette området.

2. Om oss og vårt bærekraftsarbeid

Sun Net Norge AS, etablert med hovedkontor i Kristiansand, er engasjert i prosjektering og levering av solenergianlegg. Gjennom våre 10 år i solcellebransjen har vi utviklet vår kompetanse og kapasitet. Vi anerkjenner kontinuerlig behov for innovasjon og forbedring i vår sektor og arbeider for å forsterke vår rolle i markedet med fokus på teknologisk utvikling og ansvarlige forretningsmetoder.

Selskapets Aktsomhetsvurderinger i 2023

I 2023 implementerte Sun Net Norge AS retningslinjer og rutiner for aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, noe som demonstrerer en forsterket forpliktelse til ansvarlig forretningspraksis. Dette inkluderer en systematisk tilnærming til bærekraftsarbeidet, med et særlig fokus på menneskerettigheter og etiske forhold i forretningsaktivitetene.

3. Identifiserte risikoområder og potensielle konsekvenser

En generell risikovurdering i 2023 identifiserte områder med lav til middels risiko, spesielt knyttet til leverandørkjeder, tjenesteleverandører, egen drift og samarbeidsforhold. Vi anerkjenner spesielt betydningen av aktsomhetsvurderinger for å håndtere risikoen for tvangsarbeid og andre negative påvirkninger.

Leverandørkjeder og Risiko for Tvangsarbeid

Vi har identifisert leverandørkjedene som spesielle risikoområder, med fokus på å redusere risikoen for tvangsarbeid i globale verdikjeder. Xinjiang-regionen i Kina er identifisert som et spesielt risikoområde, og vi har implementert tiltak for å grundig adressere denne risikoen.

Vi har anerkjent DMEGC og Runergy som pålitelige leverandører. Vi opprettholder en åpen dialog med dem angående bekymringer knyttet til tvangsarbeid og barnearbeid, og vi har nøye identifisert produksjonslokasjonene deres. Dette er av ytterste viktighet for Sun Net Norge AS, og vi forplikter oss til å nøye overvåke situasjonen.

 

4. Tiltak for å stoppe, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Vi har tatt skritt for å håndtere identifiserte risikoer ved å utelukke visse leverandører og svarteliste områder med høy risiko. Dette er imidlertid en pågående prosess, og vi er forpliktet til å vurdere og justere våre tiltak basert på kontinuerlig overvåking og nye funn. og aktivt jobbe med dokumentasjon og aktsomhetsvurderinger. Hovedleverandører som DMEGC har blitt involvert i prosessen med dokumentasjon og tredjepartsverifisering for å sikre ansvarlige leverandørkjeder.

 

5. Risikoanalyse: Samarbeid med Kinesiske Leverandører
 

I forbindelse med Åpenhetsloven har Sun Net Norge AS utført en omfattende risikoanalyse fokusert på vårt samarbeid med leverandører i Kina. Denne analysen dekker viktige områder:

 • Arbeidsforhold og Menneskerettigheter:

  • Barnearbeid og Tvangsarbeid: Det er en betydelig risiko knyttet til barnearbeid og tvangsarbeid i enkelte regioner i Kina, særlig i produksjonssektoren. Det er kritisk at vi sikrer at våre leverandører ikke benytter seg av slike praksiser.
  • Arbeidstakerrettigheter: Vi må overvåke at arbeidsrettigheter, inkludert organisasjonsfrihet og rettferdige arbeidsvilkår, respekteres.
    
 • Politisk Risiko:

  • Reguleringsendringer: Plutselige endringer i Kinas politiske og regulatoriske landskap kan påvirke vårt samarbeid med leverandører. Dette kan inkludere endringer i skatte- og miljølovgivning.
  • Geopolitiske Spenninger: Økte geopolitiske spenninger kan ha innvirkning på handelsforhold og stabilitet.
    
 • Miljømessige Bekymringer:

  • Miljøstandarder: Manglende strenge miljøstandarder hos leverandører i Kina kan påvirke miljøet lokalt og globalt, og kan risikere vårt omdømme.
  • Ressursbruk og Avfallshåndtering: Ansvarlig ressursbruk og avfallshåndtering er essensielt, og må kontinuerlig overvåkes.
    
 • Juridiske og Regulatoriske Utfordringer:

  • Overholdelse av Lover: Vi må sikre at våre kinesiske leverandører overholder både lokale og internasjonale lover.
  • Datahåndtering og Personvern: Med strenge data- og personvernlover i Kina, må vi sikre at all datahåndtering overholder disse reglene.

Konklusjon og Veien Videre:

Denne risikoanalysen understreker behovet for nøye overvåkning og kontinuerlige forbedringer i vårt samarbeid med leverandører i Kina. Sun Net Norge AS er forpliktet til å arbeide proaktivt med disse utfordringene for å sikre en etisk forsvarlig og bærekraftig forsyningskjede.

 

Mål for 2024 og Fremover 
Sun Net Norge AS sikter mot å være en foregangsbedrift innen bærekraftig og etisk solenergiproduksjon. Vårt mål for 2024 er å ytterligere forsterke våre aktsomhetsvurderinger, spesielt i samarbeidet med internasjonale leverandører, og å arbeide for fullstendig transparens og ansvarlighet i alle aspekter av vår virksomhet. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring og innovasjon for å møte og overgå standardene satt av Åpenhetsloven, og til å bidra aktivt til en mer bærekraftig og rettferdig global solenergiindustri.

Kontakt vedrørende spørsmål: 

Jørgen Meier
jorgen@sun-net.no

Min side