Skip to main content
Til toppen

Code of Conduct

 

Sun Net Norge AS er forpliktet til å
opprettholde et etisk og profesjonelt
miljø. Denne Code of Conduct er et
rammeverk som guider våre ansatte,
partnere og interessenter i å oppføre
seg på en måte som reflekterer våre
kjerneverdier og styrker selskapets
omdømme.

Visjon og verdier

 

Sun Net Norge AS har en visjon om å
være en banebrytende kraft for
bærekraftig energi og forplikter seg
til verdier som inkluderer bærekraft,
integritet, innovasjon, samfunnsansvar,
mangfold og inkludering, og kundeorientering.

Miljø visjon

 

Sun Net Norge AS forplikter seg til å være en
pioner innen bærekraftig energiutvikling
gjennom implementering av miljøvennlige
praksiser og teknologier.

Åpenhetsloven

 

Sun Net Norge AS er en ledende
aktør innen solenergibransjen og
har som mål å være en pådriver
for bransjeledende praksis innen
bærekraft, sosialt ansvar og etisk
handel. Underlagt Åpenhetsloven
fra 01.07.2022, engasjerer selskapet
seg aktivt for å innpasse bærekraft
i alle aspekter av virksomheten.

 

 

HMS-Policy

 

Sun Net Norge AS forplikter seg til å
opprettholde et arbeidsmiljø som
prioriterer sikkerhet og helse for alle
ansatte, entreprenører og besøkende.

 

 

FNs bærekraftsmål

 

Selskapet støtter FNs Klimamål
gjennom aktiv deltakelse og
konkrete tiltak rettet mot målene
om rimelig og ren energi, anstendig
arbeid og økonomisk vekst, industri,
innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer
og samfunn, stoppe klimaendringer,
livet på land, og samarbeid for å nå målene.

 

 

Forretningsetikk

 

Sun Net Norge AS forplikter seg til å
bygge og opprettholde en forretningskultur
basert på integritet, ansvar og bærekraft.
Dette inkluderer å være en pålitelig partner
for bærekraftig energiutvikling i Norge.

 

Miljø og bærekraft

Code of Conduct

 

Sun Net Norge AS er forpliktet til å opprettholde
et etisk og profesjonelt miljø. Denne Code of
Conduct er et rammeverk som guider våre
ansatte, partnere og interessenter i å oppføre
seg på en måte som reflekterer våre
kjerneverdier og styrker selskapets omdømme.

Visjon og verdier

 

Sun Net Norge AS har en visjon om å være en banebrytende kraft for bærekraftig energi og forplikter seg til verdier som inkluderer bærekraft, integritet, innovasjon, samfunnsansvar, mangfold og inkludering, og kundeorientering.

Miljø visjon

 

Sun Net Norge AS forplikter seg til å være en
pioner innen bærekraftig energiutvikling
gjennom implementering av miljøvennlige
praksiser og teknologier.

Åpenhetsloven

 

Sun Net Norge AS er en ledende aktør innen solenergibransjen og har som mål å være en pådriver for bransjeledende praksis innen bærekraft, sosialt ansvar og etisk handel. Underlagt Åpenhetsloven fra 01.07.2022, engasjerer selskapet seg aktivt for å innpasse bærekraft i alle aspekter av virksomheten.

 

HMS-Policy

 

Sun Net Norge AS forplikter seg til å opprettholde et arbeidsmiljø som prioriterer sikkerhet og helse for alle ansatte, entreprenører og besøkende.

Fn's klimamål

 

Selskapet støtter FNs Klimamål gjennom aktiv deltakelse og konkrete tiltak rettet mot målene om rimelig og ren energi, anstendig arbeid og økonomisk vekst, industri, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn, stoppe klimaendringer, livet på land, og samarbeid for å nå målene.

Forretningsetikk

 

Sun Net Norge AS forplikter seg til å bygge og opprettholde en forretningskultur basert på integritet, ansvar og bærekraft. Dette inkluderer å være en pålitelig partner for bærekraftig energiutvikling i Norge.

Min side