Skip to main content
Til toppen

Banebrytende Bærekraft innen Solenergi og Støtte til FNs Klimamål


 

 

Rimelig og Ren Energi 
 

Vi forplikter oss til å bidra til målet om å sikre tilgang
til pålitelig, bærekraftig, moderne energi for alle.
Gjennom våre solcelleprodukter og -løsninger streber
vi etter å levere ren og fornybar energi som ikke bare
oppfyller dagens behov, men også legger grunnlaget
for en bærekraftig fremtid.

 

 

 

 

 

 

 

Anstendig Arbeid og Økonomisk Vekst
 

Vi skaper arbeidsplasser og støtter økonomisk vekst gjennom
utviklingen av solenergiprosjekter. Vår innovative tilnærming
gir ikke bare anstendige arbeidsforhold, men fremmer også
økonomisk utvikling ved å bidra til veksten av fornybar energisektor.

 


 

 

Industri, Innovasjon og Infrastruktur
 

Vår fokus på å være en innovatør innen utvikling og implementering
av bærekraftige energiløsninger støtter opp om målet om å fremme
industri, innovasjon og infrastruktur. Vi spiller en sentral rolle i
utviklingen av ny teknologi for å styrke overgangen til ren energi.

 

 


Bærekraftige Byer og Samfunn
 

Vår innsats er rettet mot å bygge bærekraftige byer
og samfunn. Ved å tilby solcelleløsninger som
reduserer avhengigheten av tradisjonelle energikilder,
ønsker vi å bidra til renere og grønnere bymiljøer,
samtidig som vi skaper et positivt samfunnsbidrag.

 

 

 

Stoppe Klimaendringene
 

Vi tar aktivt del i å bekjempe klimaendringene ved å
tilby ren energi og redusere karbonutslipp. Vårt arbeid
støtter opp om global innsats for å begrense temperaturstigningen
og minimere de negative effektene av klimaendringene.

 

 

Livet På Land
 

Vi engasjerer oss i å støtte livet på land gjennom
bærekraftig bruk av ressurser. Våre løsninger bidrar
til bevaring av landøkosystemer og reduserer den
økologiske påvirkningen av energiproduksjon.

 

 

 

Bærekraft, Kulturell Inkludering og Likestilling


Sun-Net, en ledende solcellebedrift, tar aktivt del i oppnåelsen av FNs klimamål 16 - "Fred, rettferdighet og sterke institusjoner". Vi forplikter oss til å transformere energisektoren ved å integrere kulturelt mangfold og fremme likestilling. Vår visjon går utover fornybar energi. Vi tror at et mangfold av kulturer og likestilte muligheter skaper en mer robust og innovativ arbeidsplass. Sun-Net arbeider for å bygge sterke institusjoner som fremmer fred og rettferdighet, og vi tror på en solcelleindustri der likestilling er en hjørnestein.Samarbeid for Å Nå Målene
 

Vi erkjenner viktigheten av samarbeid for å adressere
klimautfordringer. Gjennom partnerskap med lokale
myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre
interessenter, jobber vi mot å oppnå FNs klimamål
og skape en mer bærekraftig fremtid.

Vårt løfte om handling
 

Sun Net Norge AS er ikke bare opptatt av å støtte FNs klimamål, men vi tar også konkrete skritt for å integrere dem i vår daglige virksomhet. Vi forplikter oss til å: Kontinuerlig forbedre energieffektiviteten i våre produkter. Redusere vårt økologiske fotavtrykk gjennom ansvarlig ressursbruk. Øke bevisstheten om bærekraftig energi gjennom opplæring og informasjonsdeling.
 

 

Anstendig Arbeid og Økonomisk Vekst
 

Vi skaper arbeidsplasser og
støtter økonomisk vekst gjennom
utviklingen av solenergiprosjekter.
Vår innovative tilnærming gir ikke
bare anstendige arbeidsforhold,
men fremmer også økonomisk
utvikling ved å bidra til veksten
av fornybar energisektor.


 

 

Industri, Innovasjon og Infrastruktur
 

Vår fokus på å være en innovatør
innen utvikling og implementering
av bærekraftige energiløsninger
støtter opp om målet om å fremme
industri, innovasjon og infrastruktur.
Vi spiller en sentral rolle i utviklingen
av ny teknologi for å styrke overgangen
til ren energi.

 

Bærekraftige Byer og Samfunn
 

Vi bidrar til å skape bærekraftige byer
og samfunn ved å integrere solenergiteknologi
i urbane områder. Våre løsninger støtter utviklingen
av smarte byer, reduserer limapåvirkningen og
forbedrer livskvaliteten for samfunnene vi betjener.

 

 

Stoppe Klimaendringene
 

Vi tar aktivt del i å bekjempe klimaendringene
ved å tilby ren energi og redusere karbonutslipp.
Vårt arbeid støtter opp om global innsats for å
begrense temperaturstigningen og minimere
de negative effektene av klimaendringene.

 

Livet På Land
 

Vi engasjerer oss i å støtte livet på land gjennom
bærekraftig bruk av ressurser. Våre løsninger
bidrar til bevaring av landøkosystemer og
reduserer den økologiske påvirkningen av
energiproduksjon.

 

 

Bærekraft, Kulturell Inkludering og Likestilling


Fred, rettferdighet og sterke institusjoner.
Vi forplikter oss til å transformere energisektoren
ved å integrere kulturelt mangfold og fremme
likestilling. Vår visjon går utover fornybar energi.
Vi tror at et mangfold av kulturer og likestilte
muligheter skaper en mer robust og innovativ
arbeidsplass. Vi arbeider for å bygge sterke
institusjoner som fremmer fred og rettferdighet,
og vi tror på en solcelleindustri der likestilling er en hjørnestein.Samarbeid for Å Nå Målene
 

Vi erkjenner viktigheten av samarbeid
for å adressere klimautfordringer.
Gjennom partnerskap med lokale
myndigheter, bransjeorganisasjoner
og andre interessenter, jobber vi mot
å oppnå FNs klimamål og skape en mer
bærekraftig fremtid.

Banebrytende Bærekraft innen Solenergi og Støtte til FNs Klimamål

 

 

 

Rimelig og Ren Energi 
 

Vi forplikter oss til å bidra til målet om å sikre tilgang
til pålitelig, bærekraftig, moderne energi for alle.
Gjennom våre solcelleprodukter og -løsninger streber
vi etter å levere ren og fornybar energi som ikke bare
oppfyller dagens behov, men også legger grunnlaget
for en bærekraftig fremtid.

Hvor mye fornybar energi levert i 2023: 8mWp
Mål for 2024 30mWp

 

 

Min side