Skip to main content
Til toppen

Ovati™ Solcelletakstein

 

Ovati solelletakstein er det første BIPV (Building Integrated PhotoValtic) produktet som kombinerer betongtakstein med et 60-cellers solcellepanel. I design fasen av Ovati har det blitt tatt beslutninger rundt hvordan man kan unngå diverse hensyn når det gjelder produksjon av strøm på tak. Den største fordelen med Ovati er at kabelsystemet er utviklet til å være et parallellkoblet solcellesystem. Dermed unngår man hensyn rundt pipehatter, stigetrinn eller andre lignende elementer takkonstruksjonen måtte ha. Ovati har også sikringer gjennom hele systemet, slik at det aldri kan oppstå en eventuell varmegang uten at sikringen i selve Ovati vil smelte og slå ut. Dette gir installatører en trygghet rundt installasjonen, og kan trygt levere fra seg FDV dokumentasjon når installasjonen er utført. 

Ovati blir produsert på Skarpnes sin taksteinsfabrikk I Grimstad, og er subsidiert av Innovasjon Norge og EU. I 2019 ble produktet nominert til innovasjonsprisen.


Løfter bygningens estetikk

 

Ovati solcelletakstein skille seg ut på mange måter. Den er mer estetisk enn ordinære solcellesystemer, parallellkoblet system, unngå både micro invertere, og hensyn til skygge! Kabelsystemet har innebygde sikringer for å sikre mot den høye amperen som oppstår ved parllellkobling. Både kabel system, og Ovati har innebygd sikring, dette er bevisst gjort for å forsikre innstalatører at ingen brannfarlig feil på anlegget kan oppstå. Dette er designet i forhold til en komponent som vi har kalt for PV-Booster. Har kan du lese mer om den

 


Samme fremdriftplan som et taksteins tak

 

Når Ovati solcelletakstein skal installeres, foregår fremdriftsplanen på samme måte som den ville gjort med en normal utskifting av taket. Gammel takstein rives av, eventuell retting av tak utføres. Deretter blir kabler festet til lektene, også blir Ovati koblet til kablene som er festet på lekt.


Installasjon av Ovati™

 

Det er viktig å bemerke seg at Ovati benytter seg av noen spesielle elementer i installasjonsprossessen. Dette er spesial utviklede produkter som kun blir benyttet i en Ovati installasjons sammenheng. Ovati er utviklet som et parelellkoblet system, det betyr at systemet kan kun ha maks 120V. Se datablad

Det viktigste tilbehøret til Ovati er PV-booster den benyttes til å omgjøre spenningen fra lavvolt til 400V. Dette gjøres for å sikre at systemet passer til alle moderne invertere.

 


 

Ovati™

installasjonsvideo

Min side