Skip to main content
Til toppen

SmartSolarHook

 

SmartSolarHook er utviklet av Jemtland i samarbeid
med Sun Net Norge.  Jemtland er en erfaren produsent
av diverse takprodukter som stigetrinn, snøfanger og takstiger. 
 

 

SmartSolarHook er spesifikt utviklet for å håndtere de krevende forholdene som finnes i Skandinavia. Dette systemet er nøye designet for å optimalisere kraften mot det mest robuste punktet på taksteinen, og som et resultat, kan det tåle betydelige snølaster. Den totale vekten blir fordelt jevnt og trygt mot skjøten på taksteinen.


 

 

 

 

 

 

 

Lekteavstand

 

Lekteavstanden må være
mellom 31,5 og 37 cm for
å montere SmartSolarHook

 

 

 

 

Fest stormklipps
 

Stormklipps blir benyttet på alle
endene av innfestningen. Dette
er for å opprettholde vindlasten
for alle nordiske værforhold. 

 

 

 

Fest SmartSolarHook
til stormklipps


Det benyttes skrue, skive og mutter
for å feste SmartSolarHook til stormklipps. 
 

 

 

SmartSolarHook plassering

 

SmartSolarHook festes kun i endene av monteringen. 
Eksempel: ved montering av 10 socellepaneler
i to rader, benyttes 8 par med stormklipps. 

 

 

 

Fest SmartSolarHook til skinne

 

Plasser SmartSolarHook med 60cm mellomrom
i bredden. Avstanded på skinnene defineres i 
montasjeanvisningen i panelet. I dette eksemplet
har vi benyttet DMEGC 410W helsort. Da er riktig 
mellomrom 1,13m-98,3cm på skinnene. 

 

 

Fest solcellepanel til skinne

 

Det benyttes modulklemmer for innfesting
av solcellepanel. Modulklemmen klikkes
på plass og strammes til. 

 

 

 

 

Benytt ende cover 

Ved avslutting av montasje, fest
endecover til alle endestykker. 


Se produkter

Min side