Skip to main content
Til toppen

Visjon og verdier Sun Net Norge AS


Å være en banebrytende kraft for bærekraftig energi, og gjennom innovative løsninger forme en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

 1. Innledende Sammendrag: Sun Net Norge AS er dedikert til å fremme en bærekraftig fremtid gjennom våre verdier og praksiser. Dette dokumentet fremhever våre kjerneprinsipper: bærekraft, resirkulerbarhet, integritet, innovasjon, samfunnsansvar, mangfold og inkludering, samt kundeorientering. Disse verdiene danner grunnlaget for vår virksomhet og veileder vår daglige drift og langsiktige strategier.

  1. Bærekraft: Vi forplikter oss til å være ledende i overgangen til bærekraftig energi. Våre løsninger og praksiser tar hensyn til miljøet og samfunnet. Vi jobber aktivt for å minimere vår påvirkning på kloden, noe som reflekteres i våre nye produksjonslokaler som er bygget etter høyere miljøstandarder, inkludert solceller på taket for renere energiproduksjon.

  2. Resirkulerbarhet:

  2.1 Nøyaktig Demontering: Vår prosess innebærer nøye demontering av solcellepanelkomponentene, noe som resulterer i høykvalitets magnelis metallskinner, betong, og nøye vedlikeholdte kabler med tilkoblinger.

  2.2 Avanserte Resirkuleringsteknikker: Vi benytter toppmoderne resirkuleringsteknikker for metall, betong og kabler, noe som sikrer bærekraftige og miljøansvarlige løsninger.

  2.3 Behandling av Avfall: Stena Recycling håndterer disse materialene som EE-avfall i samsvar med RENAS-regelverket.

  3. Integritet: Vi handler alltid med integritet, ærlighet og ansvarlighet. Våre handlinger er transparente, og vi streber etter å bygge et tillitsfullt forhold med våre interessenter.

  4. Innovasjon: Vi omfavner kontinuerlig nyskapning for å utvikle smartere, mer effektive og bærekraftige løsninger.

  5. Samfunnsansvar: Vi anerkjenner vårt ansvar som en nøkkelaktør innen solenergi og bidrar til lokalsamfunnene der vi opererer.

  6. Mangfold og Inkludering: Vi verdsetter mangfoldet i vårt team og støtter en inkluderende arbeidskultur.

  7. Kundeorientering: Våre kunders behov og tilfredshet står i sentrum for alt vi gjør. Vi lytter til våre kunder og tilpasser oss deres krav.

  Konkluderende Avsnitt: Gjennom å forankre disse verdiene i vårt daglige arbeid og beslutningsprosesser, styrker vi vårt engasjement for å være en pålitelig partner i utviklingen av bærekraftig energi. Vi er stolte over å lede an i denne viktige overgangen og forplikter oss til kontinuerlig å søke etter nye måter å bidra til en renere og mer bærekraftig fremtid.

Min side