Skip to main content
Til toppen

HMS-Policy 


 

Vårt Formål

Sun Net Norge AS forplikter seg til å opprettholde et trygt, helsefremmende og bærekraftig arbeidsmiljø for alle ansatte, entreprenører og besøkende. Vårt mål er å forebygge skader, sykdom og miljøpåvirkning gjennom effektive HMS-tiltak.

Våre Forpliktelser

Ledelsesengasjement: Ledelsen i Sun Net Norge AS forplikter seg til å integrere HMS i alle aspekter av virksomheten og til å tilrettelegge for kontinuerlig forbedring.

Risikovurdering: Vi gjennomfører grundige risikovurderinger for å identifisere og håndtere potensielle farer og risikoer knyttet til våre aktiviteter.

Opplæring og Informasjon: Alle ansatte skal motta nødvendig opplæring og informasjon for å utføre arbeidet sitt sikkert og ansvarlig.

Personlig Beskyttelsesutstyr (PPE): Bruk av PPE er obligatorisk der risiko ikke kan fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå gjennom andre tiltak.

Arbeidsplassens Sikkerhet: Vi forplikter oss til å opprettholde et trygt og sikkert arbeidsmiljø ved å implementere nødvendige sikkerhetstiltak og prosedyrer.

Helsefremmende tiltak: Vi vil fremme ansattes fysiske og mentale helse gjennom relevante programmer og initiativer.

Miljøansvar: Sun Net Norge AS skal redusere miljøpåvirkningen ved å identifisere og implementere bærekraftige praksiser og redusere ressursbruk.

Rapportering og Oppfølging: Alle ansatte oppfordres til å rapportere hendelser, farlige forhold eller forbedringsforslag. Vi følger opp rapporter og kontinuerlig forbedrer vår HMS-tilnærming.

Lover og Forskrifter: Vi overholder gjeldende lover og forskrifter knyttet til HMS i alle våre operasjoner.

Dette dokumentet er et levende dokument som vil bli gjennomgått regelmessig for å sikre at det er i samsvar med gjeldende praksis og lovgivning. Alle ansatte forventes å samarbeide for å opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Min side