Skip to main content
Til toppen

Forretningsetikk 


Vår Visjon

Å være en ledende kraft for bærekraftig energiutvikling i Norge, og gjennom etiske prinsipper forme en fremtid med ren og fornybar energi.

 

 

Våre Verdier

 

1. Bærekraft: Vi forplikter oss til å være pionerer innen bærekraftig energiutvikling. Våre løsninger tar hensyn til miljøet, og vi søker kontinuerlig etter måter å redusere vår påvirkning på naturen.

2. Ærlighet og Integritet: Vi handler med integritet i alle forretningsrelasjoner. Våre handlinger er gjennomsiktige, og vi bygger tillit med kunder, ansatte og partnere gjennom ærlighet og åpenhet.

3. Innovasjon: Vi omfavner kontinuerlig innovasjon for å utvikle avanserte og bærekraftige energiløsninger. Gjennom nyskapning søker vi å være frontløpere i bransjen.

4. Samfunnsansvar: Vi anerkjenner vårt ansvar som en nøkkelaktør innen solenergi i Norge. Gjennom samfunnsengasjement og ansvarlige forretningspraksiser bidrar vi positivt til lokalsamfunnene der vi opererer.

5. Diversitet og Inkludering: Vi verdsetter mangfoldet i vårt team og streber etter en inkluderende arbeidskultur. Vi tror på at varierte perspektiver fører til innovasjon og styrke.

6. Ansvarlig Ressursbruk: Vi forplikter oss til ansvarlig bruk av ressurser og implementerer energieffektive og miljøvennlige praksiser i alle aspekter av vår virksomhet.

7. Beskyttelse av Arbeidsrettigheter: Vi respekterer og beskytter arbeidstakerrettigheter, og sørger for et sikkert, inkluderende og rettferdig arbeidsmiljø for alle ansatte.

8. Rettferdig Konkurranse: Vi forplikter oss til rettferdig konkurranse og unngår uetisk atferd som kan skade konkurrenter. Vi tror på sunn konkurranse for å fremme innovasjon og kvalitet.

9. Kundetilfredshet: Vi streber etter å overgå kundens forventninger gjennom kvalitetsprodukter og -tjenester. Kundetilfredshet er vår høyeste prioritet.

10. Etisk Leverandørpraksis: Vi velger leverandører som deler våre etiske verdier, og vi forventer at våre leverandører opprettholder høye etiske standarder i sin virksomhet.

Sun Net Norge AS forplikter seg til å bygge og opprettholde en virksomhetskultur basert på integritet, ansvar og bærekraft, og vi ser frem til å fortsette å være en pålitelig partner for bærekraftig energiutvikling i Norge.

Min side