Skip to main content
Til toppen

Sun Net Norge AS Code of Conduct


 

1. Formål: Sun Net Norge AS er forpliktet til å opprettholde et etisk og profesjonelt miljø. Denne Code of Conduct er et rammeverk som guider våre ansatte, partnere og interessenter i å oppføre seg på en måte som reflekterer våre kjerneverdier og styrker selskapets omdømme. Denne Code of Conduct er et verktøy for å bidra til en mer bærekraftig utvikling. 

2. Integritet: Vi forplikter oss til ærlighet, rettferdighet og integritet i all vår virksomhet. Vi oppfordrer til åpen kommunikasjon og håndtering av informasjon på en ansvarlig måte.

Vi forplikter oss til ærlighet, rettferdighet og integritet i all vår virksomhet. Dette er viktig for å bygge tillit og respekt mellom ansatte, partnere og kunder.

 • Vi er ærlige og transparente i all vår kommunikasjon.
 • Vi er rettferdige og objektive i våre beslutninger.
 • Vi oppfører oss på en etisk og moralsk måte.

 

3. Mangfold og inkludering: Sun Net Norge AS verdsetter mangfold og inkludering. Vi respekterer og verdsetter ulikheter, og vi skaper et miljø som fremmer like muligheter for alle ansatte.

4. Ansvarlighet: Sun Net Norge AS er forpliktet til ansvarlig forretningspraksis og bærekraftig utvikling. Dette inkluderer å ta ansvar for våre handlinger, minimere vår miljøpåvirkning og bidra positivt til samfunnet.

Miljøpåvirkning

Vi jobber for å redusere vår miljøpåvirkning ved å:

 • Bruke fornybare energikilder, som solenergi, i vår virksomhet.
 • Redusere energiforbruket i våre lokaler.
 • Resirkulere og gjenbruke materialer.
 • Unngå medbrakt søppel på byggeplass. Et eksempel er et av våre produkter: SmartSolarBox kommer uten noen form for plast, og fraktes i resirkulerte kasser. 

Samfunnsansvar

Vi bidrar positivt til samfunnet ved å:

 • Støtte lokale organisasjoner og tiltak.
 • Skape arbeidsplasser og økonomisk utvikling.
 • Sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for våre ansatte.

Etisk handel

Vi forplikter oss til etisk handel og sikrer at våre leverandører overholder internasjonale standarder for arbeidsrettigheter, miljø og sosial ansvarlighet.

Konkrete tiltak for å sikre at solcellepaneler ikke er produsert på uetisk vis.

 • Vi har en nulltoleranse for bruk av tvangsarbeid i vår verdikjede.
 • Vi krever at våre leverandører har strenge rutiner for å verifisere at alle solcellepaneler er laget på en ansvarlig måte.

Ved å ta disse konkrete tiltakene, jobber Sun Net Norge AS for å sikre at våre solcellepaneler er produsert på en bærekraftig og etisk måte.

 

5. Konfidensialitet: Vi respekterer og beskytter konfidensialiteten av informasjon vi mottar fra selskapet, kunder eller andre parter. Vi deler kun informasjon som er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver og i samsvar med gjeldende lover og reguleringer.

6. Samarbeid: Vi oppfordrer til samarbeid og teamarbeid for å oppnå felles mål. Vi støtter hverandre, deler kunnskap og respekterer andres synspunkter.

7. Kundeorientering: Vårt mål er å tilfredsstille våre kunders behov og forventninger gjennom kvalitetsprodukter og -tjenester. Vi prioriterer kundetilfredshet og forplikter oss til å håndtere kundehenvendelser på en profesjonell måte.

8. Overholdelse av lover og regler: Vi overholder alle gjeldende lover og regler i landene vi opererer i. Vi forplikter oss til høy etisk standard og forventer det samme av alle våre ansatte.

9. Rapportering av brudd: Vi oppfordrer alle ansatte til å være aktive deltakere i å opprettholde et etisk arbeidsmiljø. Dersom en ansatt blir vitne til eller har kunnskap om brudd på denne Code of Conduct, oppfordres de til å rapportere dette umiddelbart. For å sikre en åpen og ansvarlig kultur garanterer vi at det ikke vil være represalier mot dem som rapporterer i god tro. Det skal føles riktig og enkelt for ansatte å melde fra om ethvert brudd. Konfidensialitet vil bli respektert gjennom hele rapporteringsprosessen, og alle rapporter vil bli behandlet seriøst og effektivt. Vårt mål er å opprettholde en rettferdig og åpen arbeidskultur der ansatte kan føle seg trygge når de rapporterer brudd på etisk praksis.

Denne Code of Conduct representerer våre felles verdier og forventninger til oppførsel. Den er et levende dokument som kan revideres for å tilpasse seg endrede forhold og behov. Ved å overholde disse retningslinjene, bidrar alle til å skape et positivt og etisk forretningsmiljø hos Sun Net Norge AS.

Min side