Skip to main content
Til toppen

Miljø visjon


Sun Net Norge AS streber etter å være en pioner innen bærekraftige energiløsninger. Vår visjon er å være ledende i utviklingen og implementeringen av miljøvennlig teknologi for å bidra til en ren og bærekraftig fremtid.

1. Bærekraftig Energiutvikling: Vi forplikter oss til å være frontløpere innen utvikling og implementering av bærekraftige energiløsninger som reduserer avhengigheten av ikke-fornybare ressurser.

2. Miljøvennlig Praksis: Vi søker kontinuerlig etter måter å redusere vår påvirkning på miljøet gjennom implementering av energieffektive teknologier og miljøvennlige forretningspraksiser.

3. Karbonnøytralitet: Vi arbeider mot å oppnå karbonnøytralitet i våre operasjoner ved å redusere, kompensere og eliminere våre karbonutslipp.

4. Bærekraftig Ressursbruk: Vi forplikter oss til ansvarlig bruk av ressurser ved å implementere tiltak for å minimere avfall, optimalisere energiforbruket og støtte gjenbruk og resirkulering.

5. Naturskjønn Bevaring: Vi tar hensyn til det naturskjønne miljøet i våre prosjekter og forplikter oss til å bevare og beskytte lokal natur og økosystemer.

6. Grønn Innovasjon: Vi støtter forskning og utvikling av nye grønne teknologier og innovative løsninger for å møte dagens og fremtidens miljøutfordringer.

7. Mangfold i Biofil: Vi forplikter oss til å bevare og fremme biologisk mangfold i våre områder av drift ved å minimere innvirkningen på lokale økosystemer.

8. Utdanning og Bevissthet: Vi bidrar til å øke miljøbevisstheten ved å gi opplæring og informasjon til våre ansatte, samarbeidspartnere, kunder og samfunnet for å fremme en kultur av bærekraftig praksis.

9. Regulatorisk Overholdelse: Vi forplikter oss til å overholde alle gjeldende miljølover og forskrifter og streber etter å gå utover minstekravene for å oppnå miljømessig ansvarlighet.

10. Stakeholder-samarbeid: Vi søker aktivt samarbeid med interessenter, lokale myndigheter, NGO-er og andre selskaper for å arbeide sammen mot felles mål for en mer bærekraftig fremtid.

Gjennom våre miljøinitiativer søker Sun Net Norge AS å være en ledestjerne i bransjen, og vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring for å oppnå våre miljømål og bidra til en grønnere og sunnere verden.

Min side